EE

Ochrona wizyjna – pełna informacja i gwarancja efektu

Blog SGU

To ważne! Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC, a odpowiedzialność agencji ochrony za Twoje bezpieczeństwo

Każdy powinien brać odpowiedzialność za pracę, którą wykonuje i przede wszystkim za jej mierzalne efekty. Świadczenie usług ochrony powinno właśnie tak wyglądać – jako pracownicy agencji ochrony nawet nie bierzemy pod uwagę hipotezy, że mogłoby być inaczej. Pamiętaj jednak, że nie żyjemy w idealnym świecie.

Realia świadczenia usług ochrony w Polsce mogą Cię zaskoczyć. Nie będzie to miła niespodzianka. Obowiązkowe ubezpieczenie agencji ochrony to często fikcja okopana masą kruczków w umowie. Wypłacenie ewentualnego odszkodowania osobom, które zostaną dotknięte kradzieżą to nie zawsze taka oczywista sprawa.

Jak działa obowiązkowe ubezpieczenie oc firm ochroniarskich? Czy w naszym świecie na pewno każdy bierze odpowiedzialność za pracę i jej efekt? Co musisz wiedzieć w temacie świadczenia usług ochrony

Gwarancja ubezpieczenia odpowiedzialności vs. rynek ochrony w Polsce.

Ubezpieczenie OC dla agencji ochrony - jak najczęściej wygląda szczegółowy zakres ubezpieczenia?

Spis treści
Odpowiedzialność nie dla każdego taka sama - legalna działalność ochroniarska, a ubezpieczenie OC agencji

Odpowiedzialność to jeden z obowiązków moralnych, którego świadomość nabywamy wraz z upływem kolejnych lat spędzanych w społeczeństwie. Każda szkoda wyrządzona osobie trzeciej powinna być na jakiś sposób zadośćuczyniona.

Mogłoby się więc wydawać, że każdy dorosły człowiek ma zakodowane aby w pełni odpowiadać za swoje czyny lub niewłaściwe dopełnienie zobowiązań wobec osoby trzeciej. Rzeczywistość w branży ochrony może Cię jednak zaskoczyć. Poniżej przeczytasz o kilku kwestiach, na które koniecznie musisz zwrócić uwagę przed podjęciem współpracy z konkretnym usługodawcą.

Każdy z nas wie, jak działa polisa OC. Pracownik lub przedsiębiorca, który posiada taką polisę, otrzymuje pewność, że odszkodowanie za szkody lub zaniechania podczas prowadzonej działalności wypłaca ubezpieczyciel. Pamiętaj, szczegółowy zakres ubezpieczenia przedsiębiorcy obejmuje nie tylko szkody, ale również ryzyko związane z prowadzoną działalnością.

To ważne! Wypłata odszkodowania i odpowiedzialność cywilna agencji ochrony jest możliwa w przypadku działania niedozwolonego, niewykonania lub nienależytego dopełnienia obowiązków zawodowych.

Co to dla Ciebie oznacza jako osoby korzystającej z usług agencji ochrony?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC czy paradoks? Jak w realu wygląda obowiązek ubezpieczenia w branży ochrony

W 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740). Nowe przepisy nałożyły obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC przez firmy, które chcą nabyć koncesję na usługi ochrony osób i mienia. Brak obowiązkowego OC natomiast wyklucza taką możliwość.

Z perspektywy osoby, która korzysta z oferty firmy posiadającej polisę, jest to ogromna zaleta. Mogłoby się wydawać, że polisa oc agencji gwarantuje Ci wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży, włamania, aktów wandalizmu. Pojawia się jednak pewien kruczek. Dochodzimy do paradoksalnej sytuacji. Padłeś ofiarą kradzieży lub włamania. Ponosisz straty. Bez cienia wątpliwości, Twoja firma jest poszkodowana. Mimo to nie otrzymasz odszkodowania. Dlaczego? Czy rzekomo obowiązkowe ubezpieczenie OC przewiduje w ogóle zagrożenie braku zadośćuczynienia za poniesione szkody? Jak wspomnieliśmy, nie żyjemy w utopijnym świecie.

Jak umowa o ubezpieczenie OC firmy ochroniarskiej wpływa na wypłacalność odszkodowania? Po co tak naprawdę zatrudniamy agencję ochrony?

Kiedy podpisujesz umowę z o świadczenie usług ochrony, ustalacie zasady współpracy. Agencja ochrony wskazuje jasno, co dla Ciebie zrobi, by zminimalizować ryzyko strat wynikających z kradzieży, włamania.

Wśród takich czynności mogą pojawić się: odpowiednie ustawienie kamer, monitorowanie wskazanego przez Ciebie obszaru, przyjazd grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia, włączenie systemu alarmowego. Szczegółowy zakres ubezpieczenia wskazuje jasno, że teoretycznie w przypadku prawidłowego zrealizowania wszystkich tych czynności nie przysługuje Ci wypłata odszkodowania. Ty poniosłeś realne straty w wyniku kradzieży i nagle okazuje się, że nikt nie bierze za to odpowiedzialności. W końcu ubezpieczenie OC Agencji Ochrony nie obejmuje takich sytuacji. Wskazują na to jasno zapisy w OWU PZU dotyczące przedmiotu i szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia. Zgodnie z treścią § 5 pkt 2-3, ochronie ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem:

  • Czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej lub
  • Niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
  • Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
Coraz więcej włamań i wypadków na placach budowy, a mniejsza odpowiedzialność Agencji Ochrony

Z roku na rok wzrasta liczba włamań i kradzieży. Według statystyk Komendy Głównej Policji, w 2020 roku doszło do 74 tysięcy takich zdarzeń. Dla porównania rok wcześniej było ich 69 tysięcy1. Z jakim może wiązać się brak ochrony?

Gnieźnieńska policja wydała specjalny komunikat, w którym poinformowała o włamaniu na dwie budowy w nocy z 3 na 4 stycznia 2021 roku. Podczas tych zdarzeń został skradziony sprzęt budowlany o wartości 25 000 zł. Z kolei właściciel sąsiadującej działki poniósł straty o wartości prawie 6 000 zł. W tym przypadku padł łupem również sprzęt budowlany. Policja zaleca stosowanie monitoringu oraz systemu alarmowego. Okazuje się jednak, że ochrona nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa oraz ewentualnego odzyskania wartości skradzionych przedmiotów. Już na początku 2021 roku pojawiły się informacje o wzmożeniu kradzieży i włamań na budowie. Pamiętaj, że nawet mienie zabezpieczone w kontenerach jest zagrożone kradzieżą. Przykładem może być zdarzenie, które miało miejsce w czerwcu 2021 roku w Zawierciu. Na budowie znajdowali się pracownicy ochrony fizycznej. Mimo to złodzieje włamali się do kilku kontenerów na zapleczu budowy. Podczas tego zdarzenia zostały skradzione elektronarzędzia, których wartość oszacowano na 70 000 zł! Gdyby właściciel budowy korzystał z systemu SOVA, udałoby się uniknąć tej sytuacji. Nasze systemy inteligentnego nadzoru byłyby w stanie wykryć obecność osób trzecich. Operator SGU wydałby adekwatny do sytuacji komunikat głosowy, a gdyby to nie pomogło, na miejscu zjawiłaby się grupa interwencyjna. Postaw na PREWENCJĘ i wyeliminuj ryzyko strat! Duży problem dotyczy również wypadków na placach budowy. W I kwartale 2021 roku odnotowano 572 osoby poszkodowane w wypadkach2 Uwaga! Wśród poszkodowanych było 8 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób z ciężkimi obrażeniami. Dla porównania w 2020 roku doszło do 39 wypadków śmiertelnych, a większość z nich miała miejsce w II kwartale3. Co czeka nas w 2021 roku?

Jak zapobiegać włamaniom i wypadkom na placu budowy?

Zadajmy sobie pytanie, po co zatrudniamy agencję ochrony? Odpowiedź jest prosta: by zyskać bezpieczeństwo życia i zdrowia oraz uniknąć kradzieży i uzyskać objęcie umową ubezpieczenia.

Kiedy firma ochroniarska nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zaczyna dopadać Cię frustracja. Co zrobić, by ubezpieczenie OC Agencji Ochrony nie pokrzyżowało Ci planów? Odpowiedzią może być ochrona wizyjna w SGU.

SGU – gwarancja odpowiedzialności. Obowiązkowe OC na 100 mln złotych, w imię zasady "Dowodzisz - odpowiadasz"!

Ubezpieczenie OC Agencji Ochrony prowadzi czasami do równie kuriozalnych sytuacji co brak takiego ubezpieczenia. Kradzież mimo dopełnienia wszystkich obowiązków przez agencję ochrony wskazuje jasno na niewystarczające zabezpieczenia. Okazuje się, że to nieważne i tak musisz zapłacić za wykonane czynności zawodowe ochrony i nie otrzymasz żadnego odszkodowania. Nie wspominając już o tym, że suma gwarancyjna ubezpieczenia była śmiesznie mała biorąc pod uwagę ilu kontrahentów “chroni” Twoja firma ochrony. Obowiązek ustawowy posiadania polisy OC Twój zleceniobiorca teoretycznie spełnia, ale Tobie mimo to w takiej sytuacji pozostaje jedynie wykup ubezpieczenia na własną rękę.

Nasza firma współpracuje z klientami na podstawie umowy efektu. Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za pracę, bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia. Polisa OC SGU wynosi 100 000 000, minimalna suma gwarancyjna o takiej wysokości nie zagraża Twoim interesom. Dbamy o skuteczność naszych działań. Ubezpieczenie OC dla agencji ochrony bez wątpienia powinno być priorytetem!

Nasz system SOVA-AI-3.0 gwarantuje całodobową ochronę wizyjną terenu wybranego przez Klienta. Kiedy pojawia się sytuacja zagrożenia, system VIKI sygnalizuje o tym Operatora. Nasi kwalifikowani pracownicy ochrony w Centrum Operacyjnym SOVA podejmują decyzję o wydaniu komunikatu głosowego, dopasowanego do sytuacji zagrożenia i/lub interwencji fizycznej.

Pomożemy Ci również zadbać o bezpieczeństwo życia i zdrowia. Nowoczesny system VIKI jest w stanie wykryć każde działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Chcesz najpierw wypróbować usługi SGU?

Stawiamy na prewencję i zapobieganie sytuacjom bezpośredniego zagrożenia. Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!

Możesz również wypróbować nasze usługi przez 30 dni jedynie za 1 zł. Jeżeli nie zdecydujesz się na kontynuowanie współpracy, poprosimy Cię o wypełnienie krótkiego formularza Exit Interview. Zawiera on pola, w których możesz wprowadzić swoje uwagi, co powinniśmy zmienić. Dzięki temu możemy stać się lepsi i dostosować usługi do potrzeb rynku.

1 Komenda Główna Policji, Statystyka Policja. Kradzież z włamaniem, stan na dzień: 08.03.2021 rok, https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/7-wybranych-kategorii-p/kradziez-z-wlamaniem/121941,Kradziez-z-wlamaniem.html

2 Główny Urząd Statyczny, Wypadki przy pracy w I kwartale 2021 r. – dane wstępne, Warszawa, Gdańsk 10.06.2021 r., dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-i-kwartale-2021-roku-dane-wstepne,3,43.html

Najnowsze wpisy

Ochrona w praktyce: Wnioski z badań rynkowych

ISO 45001 – co musisz wiedzieć?

Doba po ataku: Ewakuacja

Optimus Elona Muska i GPT: Nowi Bogowie czy partnerzy w pracy?

Pracuj więcej niż Ci płacą… chyba, że jest poniedziałek

Pracuj więcej niż Ci za to płacą…

Zostaw nam swój numer telefonu.

Oddzwonimy w ciągu 5 minut.

Dziękujemy.

Wkrótce się z Państwem skontaktujemy.