EE

Ochrona wizyjna – pełna informacja i gwarancja efektu

Projekty operacyjne

Beneficjent STORM GRAY UNIT Sp. z o.o.
realizuje projekt pn.

„Realizacja proinnowacyjnych usług doradczych
celem opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia na rynek systemu do asset managementu."

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddzialania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Cele i planowane efekty projektu: zdobycie przewag konkurencyjnych i rozwój Spółki Storm Gray Unit poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu oferta produktowa poszerzona zostanie o system do asset managementu. System wpłynie na zapełnienie niszy rynkowej i umożliwi budowę silnej pozycji konkurencyjnej Spółki. Wprowadzenie nowego produktu do oferty i na rynek pozwoli na pozyskanie nowych grup odbiorców i spowoduje wzrost dochodów firmy.

Nowoczesny system ochrony skierowany do branży budowlanej, a także wszelkich innych obszarów działalności, gdzie wymagana jest ochrona posiadanych maszyn, urządzeń i ciężkiego sprzętu czy innego rodzaju pojazdów.

Oferujemy specjalistyczne i jednocześnie uniwersalne rozwiązanie, które może być również wykorzystywane przez branże usługowe.

System prowadząc stały monitoring nadzoruje sprzęt pod kątem uszkodzeń i kradzieży, zwiększa bezpieczeństwo na placach budowy, optymalizuje czas pracy maszyn oraz określa jej dokładną lokalizację, a wszystko to odbywa się w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 503 685.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 348 075.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.01.2020 r. – 01.05.2021 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail/nr telefonu:

biuro@sgu.com.pl / +48 509 795 305

logo

STORM GRAY UNIT Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europejskich

„Wdrożenie na rynek, w oparciu o nowy projekt wzorniczy, innowacyjnego produktu branży security w postaci autonomicznej wieży obserwacyjnej"

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozwój Spółki poprzez wdrożenie nowego projektu wzorniczego – autonomicznej wieży obserwacyjnej, dedykowanej ochronie obiektów trudno dostępnych.

Autonomiczna wieża monitoringu dedykowana do ochrony obszarów, gdzie prowadzone są roboty budowlane.

Jest w pełni wyposażonym systemem ochrony video-audio z funkcją analityki zdarzeń oraz możliwością pracy na własnym zasilaniu, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Wieża mobilna skonstruowana jest tak, aby z łatwością i minimalizacją nakładu czasu pracy można było ją przemieścić w inne wskazane przez klienta miejsce.

Dofinansowanie projektu z UE: 422 280.00 PLN

logo

Zostaw nam swój numer telefonu.

Oddzwonimy w ciągu 5 minut.

Dziękujemy.

Wkrótce się z Państwem skontaktujemy.