EE

Ochrona wizyjna – pełna informacja i gwarancja efektu

Blog SGU

Audyt bezpieczeństwa informacji – dlaczego jest ważny?

audyt bezpieczeństwa informacji

 

Informacja to potężna broń, która zapewni Ci przewagę nad konkurencją. Jeżeli pojawią się jednak przecieki, może stanowić równie ogromne zagrożenie. Jak uniknąć sytuacji, kiedy szansa zamienia się w ryzyko? Pomoże Ci w tym audyt bezpieczeństwa informacji. Dzięki niemu dowiesz się, jak wzmocnić zabezpieczenia i poprawić system zarządzania danymi w firmie. Jak przebiega audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji? Sprawdź to!

 

Utrata wiarygodności firmy, brak zaufania klientów – Twoja pozycja na rynku maleje

Dokładnie taka przyszłość może czekać firmy, które nie zadbają odpowiednio o bezpieczeństwo swojego biznesu. Wyciek danych, nielegalna inwigilacja, szczur na pokładzie to tylko kilka z zagrożeń, które czyhają na każdą firmę. Konkurencja nie śpi, więc i ty pozostań czujny! Te problemy dotyczą nawet największych firm na rynku, które stosują zaawansowane zabezpieczenia.

Kontrowersyjnym przykładem może być wyciek danych klientów Taurona, za które odpowiada jeden człowiek. 200 GB plików zawiera nagrania rozmów z klientami i 2 mln unikalnych numerów to dopiero szczyt góry lodowej, do której zbliża się okręt Taurona. To, co widoczne dla oczu, już stanowi poważne zagrożenie. Spróbujmy sobie wyobrazić teraz skalę konsekwencji, o których nie wiemy.

Sprawdź artykuł: Czarny łabędź w ekonomii –  kiedy niemożliwe staje się rzeczywistością!

 

Jak SGU pomoże przeprowadzić audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji?

Dane osobowe klientów, procedury kluczowe dla działalności firmy, autorskie technologie stanowiące wyróżnik Twojego biznesu to tylko kilka z informacji, których wyciek może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Jeżeli nie zdbasz o bezpieczeństwo informacji, musisz stawić czoła utracie wiarygodności firmy i zaufania klientów, pozycji na rynku i przewagi nad konkurencją. Nierzadko wyciek poufnych informacji może doprowadzić nawet do bankructwa! Jak tego uniknąć?

Audyt bezpieczeństwa sposób na stabilną sytuację firmy

Zadbaj o odpowiednie zabezpieczenia! Dzięki naszym specjalistom możesz zadbać nie tylko o bezpieczeństwo informacji, ale również całego biznesu. Zweryfikujemy, czy Twoja konkurencja dopuściła się nielegalnych działań przeciwko Twojemu przedsiębiorstwu. Przeanalizujemy, czy Twoi pracownicy działają na niekorzyść firmy. Pomożemy podejmować odpowiednie decyzje na podstawie szczegółowej analizy informacji gospodarczych.

Jeżeli chcesz zadbać o stabilność swojej firmy, możemy Ci w tym pomóc! Tradycyjny audyt bezpieczeństwa informacji to dopiero początek… My dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie realnie zadbać o stabilną pozycję Twojej firmy i wyeliminować wszelkie zagrożenia. Jak to robimy? W naszej ofercie znajdziesz szeroki zakres usług.

 

Bezpieczeństwo biznesu z SGU

Możesz zdecydować się na kompleksową usługę zapewniającą bezpieczeństwo biznesu, która obejmuje:

 • wywiad gospodarczy, który pomoże Ci w podejmowaniu świadomych decyzji na podstawie analizy działań konkurencji. Pomożemy Ci spojrzeć z nowej perspektywy na Twoją branżę.
 • badania antypodsłuchowe to jedno z największych narzędzi do walki z nieuczciwą konkurencją. Dzięki nam unikniesz wycieku poufnych informacji poprzez nielegalną inwigilację.
 • sprawdzenia pracownicze pozwoli Ci zredukować ryzyko pojawienia się w Twojej firmie nieproszonych gości! Dzięki pozyskanym przez nas informacjom zatrudnisz wyłącznie sprawdzonych, wiarygodnych pracowników.Pamiętaj, ograniczone zaufanie nie zaszkodzi, a nawet może pomóc!
 • usługi detekstywistyczne to sposób na realną ocenę sytuacji, kiedy pojawiają się wątpliwości lub zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa Twojego biznesu. Nie daj się zaskoczyć i bądź czujny! Nigdy niewiadomo, skąd nadchodzi zagrożenie.

 

Audyt bezpieczeństwa informacji

Połączenie wiedzy i nowoczesnych technologii daje wiele możliwości, które mogą okazać się również zagrożeniem. Kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce? Jeżeli pojawiają się niedociągnięcia w systemach zabezpieczeń, kluczowe informacje dla pozycji firmy na rynku zmieniają się w zagrożenie. W rękach konkurencyjnych firm pozostają potężną bronią, ale już nie ty nią dysponujesz. Audyt bezpieczeństwa informacji pozwoli na weryfikację zabezpieczeń. Będą one skuteczne wyłącznie w przypadku prawidłowego funkcjonowania.

Czym jest audyt bezpieczeństwa informacji?

Podstawą zabezpieczeń są specjalne procedury i polityki bezpieczeństwa zgodne z przepisami zawartymi w normie ISO/IEC 270001. W akcie prawnym Technika informatyczna. Techniki Bezpieczeństwa. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wymagania. znajdziesz międzynarodowe standardy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Dokument ten wskazuje wszelkie wymagania oraz zasady funkcjonowania zabezpieczeń. Dodatkowo wskazuje informacje, jak powinno przebiegać zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie.

Czym jest audyt bezpieczeństwa informacji? Pod tym pojęciem kryje się proces realizowany przez jednostkę zewnętrzną. Jego celem jest przede wszystkim identyfikacja zagrożeń, które mogą spowodować utratę poufnych informacji. Jeżeli dane gromadzone przez firmę mają dla Ciebie kluczową wartość, audyt bezpieczeństwa informacji będzie odgrywał bardzo ważną rolę.

 

W jakich sytuacjach audyt bezpieczeństwa informacji firmy będzie niezbędny?

Jeżeli chcesz zachować płynność swojego biznesu, musisz zadbać o to, by nie utracić kontroli nad poufnymi danymi. Pomoże Ci w tym poprawnie działający system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jest on szczególnie istotny w przypadku przedsiębiorstw, które dysponują tajnymi:

 • procedurami, na przykład w służbach bezpieczeństwa, instytucjach bankowych,
 • technologiami, na przykład firmy wprowadzające na rynek autorskie rozwiązania, aplikacje,
 • recepturami, na przykład cukiernie, lokale gastronomiczne, firmy farmaceutyczne,
 • danymi – ten punkt może dotyczyć tak naprawdę wszystkich przedsiębiorstw.

Jeżeli wyciek jednego z powyższych elementów może stanowić poważne zagrożenie dla przedsiębiorstwa, a nawet grozić niepowodzeniem, wówczas audyt bezpieczeństwa informacji firmy jest konieczny. Dotyczy to również organizacji i przedsiębiorstw, które zarządzają danymi wrażliwymi. Wśród nich znajdują się informacje medyczne, finansowe i osobowe.

 

Kogo dotyczy audyt bezpieczeństwa krajowych ram interoperacyjności?

Proces, jakim jest audyt bezpieczeństwa informacji, można podzielić na dwa typy. Opisany powyżej dotyczy firm, które nie mają statusu instytucji publicznych. Jeżeli organizacja należy jednak do sektora publicznego, musi przygotować się na audyt bezpieczeństwa krajowych ram interoperacyjności. Najważniejsze informacje na ten temat pojawią się w rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Obowiązki uwzględnione w tym akcie prawnym dotyczą kierownictwa podmiotu publicznego, czyli instytucji realizujących zadania publiczne. Audyt bezpieczeństwa krajowych ram interoperacyjności należy przeprowadzać okresowo zgodnie z zasadami uwzględnionymi w rozporządzeniu. Pojawiają się jednak pewne wyjątki. Zwolnieniu z audytu podlegają instytucje, które wprowadziły system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymienioną na początku normą PN-ISO/IEC 27001.

Kiedy należy wprowadzić audyt bezpieczeństwa KIR?

Jeżeli podmiot publiczny wprowadził inne zabezpieczenia, wówczas należy wykonać audyt bezpieczeństwa krajowych ram interoperacyjności. Może być on realizowany przez komórki wewnętrzne lub instytucje zewnętrzne. Na jakim spoczywa odpowiedzialność za audyt KRI? Kto może przeprowadzić ten proces?
 

Audyt KRI – kto może przeprowadzić?

Rozporządzenie budzi wiele wątpliwości. Najczęstsze pytanie o audyt KRI brzmi: kto może przeprowadzić weryfikację systemów? Ustawodawca wystosował specjalny dokument, który jasno odpowiada na to pytanie. Za wybór jednostki audytującej odpowiada kierownictwo podmiotu. Osoby lub komórki organizacyjne przeprowadzające audyt bezpieczeństwa krajowych ram interoperacyjności muszą spełniać następujące kryteria:
 • odpowiednie kwalifikacje,
 • doświadczenie,
 • znajomość metodyki audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • niezależność od obszaru audytowanego.
 

Kto przeprowadza audyt bezpieczeństwa informacji firmy?

Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji powinny przeprowadzić firmy, które dotąd nie podlegały takim procesom lub w ich strukturze organizacyjnej nastąpiły poważne zmiany. Ponadto należy podjąć te działania, gdy pojawiły się jakiekolwiek nieprawidłowości. Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji mogą przeprowadzić:
 • odpowiednio przygotowani właśni pracownicy,
 • firma zewnętrzna w ramach outsourcingu.
 

Dlaczego audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji jest tak ważny?

Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji pomoże Twojej firmie określić słabe punkty funkcjonujących zabezpieczeń. Dzięki temu:
 • otrzymasz niezależną opinię na temat spełniania kryteriów bezpieczeństwa przez wprowadzone systemy,
 • poznasz ryzyka, jakie wiążą się z funkcjonowaniem zabezpieczeń w obecnej formie,
 • zyskasz wiedzę na temat tego, jakie elementy należy dopracować, doskonalić,
 • poprawisz wyniki pracy i funkcjonowania firmy.
Dodatkowym atutem może być motywacja pracowników do lepszej pracy pod wpływem kontroli przez niezależny podmiot. Pamiętaj również o bezpieczeństwie życia i zdrowia pracowników. Sprawdź ofertę Monitoring wizyjny oraz dowiedz się więcej na temat: Ochrona życia na placu budowy – jak zapobiegać zagrożeniom na budowie!
 

Lista kontrolna audytu bezpieczeństwa informacji

Lista kontrolna audytu bezpieczeństwa informacji jest podstawą do prawidłowego przeprowadzenia procesu. Należy pamiętać, że audyt przeprowadza się metodą próbkowania w oparciu o wspomniane listy kontrolne. Weryfikacji podlegają więc wybrane elementy działalności firmy. Lista kontrolna audytu bezpieczeństwa informacji jest tworzona podczas pierwszej fazy, czyli planowania.

 

Podsumowanie: Bądź czujny i zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu!

Audyt bezpieczeństwa informacji to początek drogi do faktycznego zapewnienia stabilności firmy i uniknięcia wielu zagrożeń, którym musi stawić czoła każda firma. Celem SGU jest uniknięcie zagrożeń i zredukowanie ryzyka związanego z nielegalną inwigilacją, niekorzystnym działaniem pracowników. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanym pracownikom nasze działania przynoszą realne efekty.

Nie czekaj, aż dojdzie do sytuacji zagrożenia. Postaw na prewencję i skuteczność SGU!

Skontaktuj się z nami!

Najnowsze wpisy

ISO 45001 – co musisz wiedzieć?

Doba po ataku: Ewakuacja

Optimus Elona Muska i GPT: Nowi Bogowie czy partnerzy w pracy?

Pracuj więcej niż Ci płacą… chyba, że jest poniedziałek

Pracuj więcej niż Ci za to płacą…

Zamiana PFRON’a na drona

Zostaw nam swój numer telefonu.

Oddzwonimy w ciągu 5 minut.

Dziękujemy.

Wkrótce się z Państwem skontaktujemy.