Monitoring wizyjny

sgu

Monitoring wizyjny, czyli system inteligentnego nadzoru SOVA

Starasz się zapobiegać zagrożeniom czy po fakcie niwelować ich skutki? My stawiamy na prewencję. Wolimy przeciwdziałać niebezpiecznym zdarzeniom, zanim te nastąpią. Dlatego opracowaliśmy nowatorski system nadzoru SOVA (System Ochrony Video Audio) – to tryb aktywnego nadzoru 24/7. Dlaczego warto wprowadzić monitoring wizyjny?

Czym jest system SOVA?

SOVA to monitoring wizyjny, którego zadaniem jest kontrolowanie i strzeżenie określonych wcześniej obszarów przez 24 godziny na dobę. Dzięki niemu możesz ograniczyć sprzęt montowany na chronionym terenie do jednego urządzenia IoT. System SOVA łączy kamery oraz czujniki urządzenia, które uruchamiają alarm w sytuacji zagrożenia. Co więcej, ten monitoring wizyjny umożliwia przekazanie dyspozycji aktywującej komunikat głosowy. Dzięki temu można spłoszyć potencjalnego złodzieja bez fizycznej interwencji.

To właśnie kryje się pod działaniem systemu inteligentnego nadzoru SOVA. Co ważne, przewagą tego monitoringu wizyjnego nad klasyczną ochroną jest przede wszystkim elastyczność i szybka reakcja na pojawiające się zagrożenia.

Dlaczego warto korzystać z systemu monitoringu wizyjnego SOVA?

Monitoring wizyjny z wykorzystaniem systemu SOVA sprawia, że obraz z kamer jest stale analizowany przez system z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz operatorów w Całodobowym Centrum Operacyjnym SGU. Dzięki temu możemy w czasie rzeczywistym reagować na zagrożenie chronionego obszaru. Działania, jakie podejmujemy, to: wydanie komunikatu głosowego, ostrzeżenie lub wezwanie grupy interwencyjnej.

Systemy monitoringu wizyjnego gwarantują przede wszystkim elastyczność i mobilność. SOVA zapewnia również możliwość reagowania na zagrożenie w czasie rzeczywistym. W ten sposób monitoring wizyjny pozwala na skuteczne zapobieganie, a nie wdrażanie działań po fakcie.

Zastosowania systemu SOVA

obszary, w których SOVA dba o bezpieczeństwo

Ochrona obszarów miejskich

Tereny miejskie

System SOVA może aktywnie nadzorować konkretne obszary miasta, które chcemy objąć szczególną ochroną. Zdalny monitoring wizyjny sprawdzi się doskonale w przypadku: wyjątkowo niebezpiecznych terenów oraz takich, które wymagają nadzoru, na przykład dzikie wysypiska śmieci. W przypadku zdarzenia, operator z Centrum Operacyjnego SGU może dokonać identyfikacji sprawcy wykroczenia i wskazać jego lokalizację odpowiednim służbom w czasie rzeczywistym.

monitoring osiedla

Osiedla i nieruchomości

Zdalny monitoring wizyjny, czyli system nadzoru SOVA, pozwala kontrolować tereny osiedli i nieruchomości pod względem niebezpiecznych wydarzeń takich jak: pożar, uszkodzenie auta na parkingu, ale też wejścia na teren niepożądanych osób: wandali czy złodziei. Operator nadzorujący monitorowany obszar może zareagować w czasie rzeczywistym, wydając komunikat z ostrzeżeniem czy wysyłając na miejsce Grupę Interwencyjną lub odpowiednie służby. Bez wątpienia zdalny monitoring przez internet będzie korzystniejszym rozwiązaniem przy dużych obszarach niż ochrona fizyczna.

bhp

Biznes i budownictwo

Tryb aktywnego nadzoru pozwala na ciągłą analizę chronionych placów budowy, obiektów przemysłowych, fabryk i hal produkcyjnych. System SOVA używa zaawansowanych mechanizmów detekcji analizujących obraz. Wspomaga w ten sposób człowieka, który podejmuje ostateczną decyzję o reakcji na zdarzenia. To operator systemu monitoringu wizyjnego wybiera właściwe działanie w danej sytuacji.

Wszechstronność systemu SOVA

Efektywność

Efektywność systemu SOVA jest bezkonkurencyjna, a efekty zauważalne natychmiast po uruchomieniu. Koszty funkcjonowania są o kilkadziesiąt procent niższe niż w przypadku tradycyjnej fizycznej ochrony.

Elastyczność

Zdalny monitoring wizyjny SOVA umożliwia dowolną konfigurację od dużych obszarów do pojedynczych budynków w dowolnej części miasta. System nadzoru SOVA jest przystosowany do obsługi każdego rodzaju obiektów i przestrzeni – nawet tych, które nie mają źródeł zasilania.

Prewencja

System monitoringu wizyjnego SOVA zawiera zaawansowane mechanizmy kontroli audiowizualnej. W ciągu kilku sekund pozwala na głosowe ostrzeżenie potencjalnego sprawcy wykroczenia lub natychmiastowe wysłanie Grupy Interwencyjnej.

Koordynacja

System monitoringu wizyjnego SOVA rejestruje zdarzenia i współdziała z osobami interweniującymi. Umożliwia rozpoznanie osób dokonujących wykroczeń poprzez dostarczanie obrazów i filmów bezpośrednio do służb prewencyjnych.

Dostęp zdalny

Zarządzający i klienci systemu monitoringu wizyjnego SOVA mają dostęp do materiałów wizualnych w czasie rzeczywistym, a także do nagrań archiwalnych. Otrzymują dane do konta online utworzonego specjalnie dla nich.

Umowa efektu

Jesteśmy pewni skuteczności systemu SOVA i bierzemy odpowiedzialność za powierzone nam obiekty. Gwarantujemy wypłatę środków pieniężnych na zasadzie Umowy Efektu, a nie Umowy Należytego Działania. Dzięki temu zdalny monitoring wizyjny staje się korzystniejszym rozwiązaniem dla klientów również pod względem rozliczenia.

Zainteresowany?

skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty