EE

Ochrona wizyjna – pełna informacja i gwarancja efektu

Blog SGU

Nadzór BHP na budowie – zasady bezpieczeństwa w robotach budowlanych

BHP

24 czerwca 2017 roku. Godzina 17.52. Standardowy dzień na budowie. Kto o tej godzinie już myśli o przestrzeganiu przepisów bhp. Czas na tankowanie pojazdu. Zbliża się koniec pracy. Współpraca popłaca, ale czy zawsze? Pracownicy wykonujący prace tankują samochód ciężarowy. Jeden wlewa paliwo, a drugi… pali papierosa. Właśnie wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy poszły się bujać. Krok od nieszczęścia.

Często przyczyny wypadków są zwyczajnie głupie, a przepisy i zasady bezpieczeństwa notorycznie ignorowane. Czy można go uniknąć? Kontrola BHP na budowie lub w innym miejscu pracy to rozwiązanie, które pozwoli Ci na działanie prewencyjne. Na czym polega nadzór BHP SGU?

Spis treści
Zabezpieczenia BHP na budowie– rozporządzenie bhp na budowie

Każdy człowiek popełnia błędy, ale niektóre mogą mieć wysoką cenę. Czasami jest nią nawet ludzkie życie lub zdrowie. Jeżeli chcesz tego uniknąć, powinieneś zadbać o nadzór BHP na budowie. Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) wskazuje jasno obowiązujące zasady. Kto odpowiada za bhp na budowie? Koordynacja bhp na budowie spoczywa na kierowniku robót oraz mistrzu budowlanym.

Przepisy dotyczące bhp w pracy są zależne od zakresu wykonywanych robót. Obowiązki kierownika budowy które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników to między innymi:

 • obowiązek noszenia kasku przez każdą osobę obecną na placu budowy (§ 4 ust. 1 i 2),
 • obowiązek zapewnienia oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność w przypadku zmroku (§ 123 ust. 1),
 • wyegzekwowanie stosowania środków ochrony zbiorowej oraz używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej (§ 6 ust. 2).

 

We wstępie przytoczyliśmy sytuację związaną z paleniem papierosów. Dlatego też aby zapewnić bezpieczne warunki pracy warto zwrócić uwagę na przepisy BHP na placu budowy dotyczące tej konkretnej czynności. Jeżeli chodzi o przepisy bhp dotyczące pracy, rozporządzenie podkreśla również zakaz palenia tytoniu oraz zbliżania się osób do otwartych źródeł ognia w ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalników (§ 47 ust. 4).

Przepisy bhp dotyczące pracy na budowie regulują także kwestię palenia tytoniu w obszarze, w którym znajduje się, jest przechowywany lub przemieszczany materiał niebezpieczny. Paliwo zalicza się do odczynników I klasy zagrożenia pożarowego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na § 36 rozporządzenia, który zezwala na palenie tytoniu wyłącznie na otwartej przestrzeni lub specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu. Można liczyć na rozsądek pracowników, ale jak widać, wykonywanie pracy zgodnie z bhp powinno być stale nadzorowane, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Jak mówi stare powiedzenie – ufaj, ale sprawdzaj. Organizacja prac i odpowiedzialność w razie wypadku spoczywa na Tobie.

Jakie pojawiają się zagrożenia na budowie?

Przestrzeganie zasad bhp budowie jest kluczowe w celu zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa pracowników budowlanych, ale także bezpieczeństwa pracy pracodawcy. Jeżeli kierownik nie dopilnuje, aby pracownicy stosowali się do przepisów, pojawiają się problemy.

Wypadkowość na budowie występuje niemal na każdym kroku. W zależności od poziomu narażenia pracowników dzieli się je na dwa typy: niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe.

 

Zagrożenia na budowie klasyfikowane jako prace szczególnie niebezpieczne wiążą się z:

 • ruchomymi elementami,
 • przemieszczającymi się środkami transportu,
 • ostrymi, wystającymi i chropowatymi elementami,
 • obsługą maszyn i urządzeń technicznych
 • nierównymi powierzchniami,
 • spadającymi elementami,
 • ograniczonymi przestrzeniami,
 • położeniem stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża,
 • płynami pod ciśnieniem,
 • gorącymi powierzchniami,
 • żrącymi substancjami.

 

Zabezpieczenia BHP na budowie muszą uwzględniać również czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wśród nich pojawiają się takie zagrożenia jak:

 • czynniki fizyczne na przykład: hałas, promieniowanie cieplne, nieodpowiednie oświetlenie,
 • czynniki chemiczne na przykład: drażniące, uczulające, rakotwórcze,
 • czynniki biologiczne na przykład: substancje przedostające się na ciało podczas robót ziemnych.

 

Wypadkowość na budowie może wiązać się również z czynnikami uciążliwymi między innymi: wymuszoną pozycją ciała, stresem, nadmiernym obciążeniem. Odpowiednie szkolenie bhp i okresowe szkolenia bhp są niesamowicie ważną kwestią. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa to stu procentowa odpowiedzialność pracodawcy.

Dlaczego tak ważne są zabezpieczenia BHP na budowie?

Bezpieczeństwo pracy na budowie wymaga stosowania szeregu przepisów. Niektórzy twierdzą, że utrudniają one jedynie życie. Prawda jest jednak inna. Odpowiednia koordynacja BHP na budowie i sporządzenie planu bezpieczeństwa pomogą Ci przede wszystkim uniknąć zagrożeń związanych z ciężkim sprzętem, warunkami atmosferycznymi, pracą na wysokościach, wystającymi i poruszającymi się elementami, pracą w pobliżu instalacji elektrycznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy pomogą Ci zredukować wypadkowość na budowie. Często zagrożeń na budowie nie da się przewidzieć. Pracownicy budowy nie przestrzegają czasami jasno określonych zasad. Szkolenia z zakresu bhp na budowie i obszerna instrukcja może tu niestety nie wystarczyć. Pomógłby też zewnętrzny nadzór bhp.

BHP na placu budowy z SGU

Jeżeli tradycyjny nadzór i kontrola BHP na budowie, okazuje się niewystarczająca, możesz skorzystać z usługi stworzonej przez SGU. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku połączenie inteligentnych systemów oraz pierwiastka ludzkiego. Dzięki temu zadbasz o faktyczne bezpieczeństwo pracy na budowie. W SGU wprowadzamy nowatorskie rozwiązania umożliwiające kompleksowy nadzór BHP na budowie.

Wprowadzamy dwa systemy inteligentnego nadzoru, które współpracują z naszymi operatorami. System VIKI – Video Interactive Kinetic Intelligence, odpowiada za analizę obrazu z kamer oraz wychwytywanie nieprawidłowości. SOVA, czyli System Ochrony Video Audio, odpowiada za całodobowy nadzór BHP na budowie za pomocą śledzenia obrazu. Wystarczy jedno urządzenie IoT, by zapewnić bezpieczeństwo.

Jeżeli pojawi się sytuacja zagrożenia, nasz operator wydaje komunikat nakazujący zaprzestanie działań rodzących realne zagrożenie. Gdy to działanie się nie powiedzie, niezwłocznie informujemy wskazane wcześniej osoby ze strony Klienta, zabezpieczamy materiał video oraz w kilka minut udostępniamy go na urządzenia mobilne osób odpowiedzialnych za nadzór BHP na budowie po stronie Klienta.

Rozwiąż problem w BHP na budowie z SGU

Bezpieczeństwo pracy na budowie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala również na ochronę zdrowia i życia pracowników. Wyobraźmy sobie następującą sytuacje 24 czerwca 2017 roku. Godzina 17.52. Standardowy dzień na budowie. Kto o tej godzinie już myśli o przestrzeganiu przepisów bhp. Czas na tankowanie pojazdu. Zbliża się koniec pracy. Współpraca popłaca, ale czy zawsze?

Dwóch pracowników tankuje samochód ciężarowy. Jeden wlewa paliwo, a drugi… pali papierosa. Nasz operator zauważa niebezpieczeństwo i za pomocą komunikatu nakazującego zgaszenie papierosa i stosowanie się do zasady BHP na budowie.

Tak niewiele trzeba, by uniknąć ogromnej tragedii. Jeżeli nadal nie wiesz, czy jest to dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie, skontaktuj się z nami – pomożemy w zakresie bezpieczeństwa pracy i biznesu.

Najnowsze wpisy

Ochrona w praktyce: Wnioski z badań rynkowych

ISO 45001 – co musisz wiedzieć?

Doba po ataku: Ewakuacja

Optimus Elona Muska i GPT: Nowi Bogowie czy partnerzy w pracy?

Pracuj więcej niż Ci płacą… chyba, że jest poniedziałek

Pracuj więcej niż Ci za to płacą…

Zostaw nam swój numer telefonu.

Oddzwonimy w ciągu 5 minut.

Dziękujemy.

Wkrótce się z Państwem skontaktujemy.