EE

Ochrona wizyjna – pełna informacja i gwarancja efektu

Blog SGU

Ochrona życia na placu budowy – jak zapobiegać zagrożeniom podczas prac budowlanych

ochrona życia na placu budowy

6 listopada 2019 roku. Godzina 18:21. Terminy zbliżają się do końca. Dlatego to, że osoby wykonujące prace budowlane pracują do późnych godzin wieczornych nie jest niczym zaskakującym. Jednak zagrożenia budowlane nie śpią. Na zewnątrz panuje mrok, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo pracowników budowlanych którzy cały dzień ciężko pracowali. Operator walca popełnia błąd i spada z nasypu. Powstaje realne zagrożenie życia, a wokół nie ma nikogo, kto mógłby pomóc. Zmęczenie materiału. Wypadkowość pomimo zaangażowania niestety cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Czy niebezpieczeństwa na placach budów są do uniknięcia? W przypadku wystąpienia zagrożenia podczas prac budowlanych liczy się szybka reakcja? 

Spis treści
Ochrona życia na placu budowy a prawo

Ochrona życia na placu budowy i odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa to szczególnie ważne czynniki ze względu na duże ryzyko wystąpienia realnego zagrożenia dla pracownika budowlanego. Praca na placu budowy nierzadko wiąże się z obsługą maszyn, pracą na wysokościach, stycznością z niebezpiecznymi substancjami czy też materiałami zagrażającymi bezpieczeństwu. Nie zapominajmy również o zdarzeniach losowych, takich jak poślizgnięcia, potknięcia i upadki które mają istotny wpływ nie tylko na przebieg budowy, ale również bezpieczeństwo pracowników. Dlatego też ochrona życia na placu budowy jest regulowana przez stosowne przepisy prawne, w których znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa osób wykonujących prace budowlane. Regulacje pojawiają się przede wszystkim w trzech aktach prawnych i dotyczą nie tylko samych pracowników budowy, ale również obowiązków pracodawcy oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim. Poniżej znajdują się najważniejsze akty prawne regulujące te kwestie:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
Dlaczego zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom budowlanym poprzez skuteczne zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom jest ważne?

Powyższe przepisy prawne zawierają informacje dotyczące zasad, których musi przestrzegać nie tylko właściciel firmy i kierownik budowy, ale także sami pracownicy budowlani.

Niestety, ludzie popełniają często błędy, a czasem organizacja pracy nie jest łatwa. Pracownicy nie zawsze stosują się do zasad BHP na budowie. To wszystko może nieść ze sobą realne zagrożenia na stanowisku pracy, a nierzadko dramatyczne konsekwencje. Jak tego uniknąć? Odpowiedzią na najczęstsze zagrożenia może być dodatkowa ochrona, która wydaje w pierwszej chwili wydaje się zbędna z perspektywy kierowników budowy i właścicieli firm których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom budowlanym. BŁĄD. Dlaczego?

Świadomość pracowników dotycząca zagrożenia czynnikami szkodliwymi na budowie czy też obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie wystarczy. Nie można mieć pewności, że świadoma osoba pracująca na budowie będzie przestrzegała tego, co nakazują przepisy prawne i zasady BHP na budowie. Nierzadko zagrożenia stanowią teoretycznie oczywiste czynniki takie jak np. hałas, elektryczność czy prace związane z obsługą elektronarzędzi. Potwierdzeniem tej tezy są statystyki zebrane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Według nich, Budownictwo jest sektorem gospodarki, który znajduje się na 3 miejscu pod względem liczby występujących wypadków podczas pracy.

Spójrzmy na szczegółowe dane:

  • w 2018 roku odnotowano 5247 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy1,
  • w 2019 roku liczba ta zmalała do 4743 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy2,
  • I kwartał 2021 roku to 572 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy3.

 

Dlaczego pojawiła się taka różnica pomiędzy zdarzeniami w poprzednich latach, a w I kwartale 2021 roku? Głównym powodem rozbieżności jest okres, za jaki odnotowane są dane liczbowe. Ponadto największy sezon prac budowlanych rozpoczyna się tak naprawdę w II kwartale.

Dlatego też szczegółowe dane poznamy dopiero na początku 2022 roku. Mimo to występowanie nieszczęśliwych wypadków takich jak poślizgnięcia, potknięcia i upadki oraz osób w nich poszkodowanych jest druzgocąca. Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom oraz możliwość udzielenia szybkiej pomocy podczas wystąpienia zagrożenia na stanowisku pracy okazują się więc niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Warto zwrócić uwagę również na statystyki dotyczące śmiertelności wypadków. Według statystyk opublikowanych przez Główny Urząd Statystycznych, w 2020 roku doszło do 39 wypadków śmiertelnych4. Jest to o 11,3% mniej niż w 2019 roku. Bez wątpienia wynika to z coraz większej świadomości przepisów BHP na budowie i odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo na placu budowy.

Jak zminimalizować zagrożenia budowlane?

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak zapobiegać zagrożeniom na budowie, może wydawać się trudne. Bezpieczeństwo na placu budowy jest bardzo istotną, ale często lekceważoną kwestią. W SGU mamy skuteczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy. Jest to połączenie systemów VIKI i SOVA oraz wyjątkowego zespołu specjalistów SGU. Dzięki temu możesz szybko reagować na nieprawidłowości pojawiające się w pracy pracowników, poruszające się obiekty, czynniki niebezpieczne czy nawet nieporządek na stanowisku pracy. W banalnie prosty sposób także wezwiesz pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia pracowników. Jak to możliwe?

Bezpieczeństwo pracy i biznesu z SGU,
czyli SOVA i VIKI!

Systemy VIKI i SOVA to niezawodne połączenie, dzięki któremu zapewnienie bezpieczeństwa pracy jest banalnie proste. Na czym polegają te rozwiązania? System VIKI, czyli Video Interactive Kinetic Intelligence odpowiada przede wszystkim za analizowanie obrazu z kamer. Dzięki temu we współpracy z Operatorem jest w stanie wychwycić ewentualne nieprawidłowości w stosowaniu się do zasad BHP na budowie.

SOVA – System Ochrony Video Audio – odpowiada za ochronę określonego przez zleceniodawcę obszaru. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zastąpić kilka urządzeń jednym i nadal mieć pełną kontrolę nad placem budowy. Wykwalifikowani Operatorzy czuwają nad tym, by w odpowiednim momencie wydać ostrzeżenie lub komunikat głosowy nakazujący stosowanie się do zasad BHP na budowie.

Jeżeli pojawia się sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia pracowników, Operatorzy są w stanie szybko zareagować i wezwać pomoc.

Wróćmy do sytuacji, o której wspomnieliśmy we wstępie.

6 listopada 2019 roku. Godzina 18:21. Terminy zbliżają się do końca. Dlatego to, że osoby wykonujące prace budowlane pracują do późnych godzin wieczornych nie jest niczym zaskakującym. Jednak zagrożenia budowlane nie śpią. Na zewnątrz panuje mrok, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo pracowników budowlanych którzy cały dzień ciężko pracowali. Operator walca popełnia błąd i spada z nasypu. Powstaje realne zagrożenie życia (…)

Wykwalifikowany Operator SGU przez 24 godziny obserwuje prace wykonywane na budowie, czuwając nad bezpieczeństwem od razu wzywa pomoc. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć dramatycznych konsekwencji, a pracownik nie będzie pozostawiony sam sobie w sytuacji zagrożenia podczas prac budowlanych. Nasz Operator powiadomił służby w czasie rzeczywistym o sytuacji zagrożenia życia. Dzięki temu pracownik został przetransportowany do szpitala niemal natychmiast.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie z SGU – wypróbuj i zdecyduj!

Teraz już wiesz, jak zneutralizować najczęstsze zagrożenia na budowie oraz jak ułatwić sobie zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

Jeżeli masz jednak wątpliwość, czy to rozwiązanie spełnia Twoje oczekiwania, możesz wypróbować nasze usługi przez 30 dni za opłatą wynoszącą zaledwie 1 zł. Kiedy postanowisz zrezygnować, poprosimy Cię tylko o wypełnienie krótkiego formularza Exit Interview. Dzięki temu dowiemy się, dlaczego poziom bezpieczeństwa na budowie oferowany przez SGU nie spełnia Twoich oczekiwań, a tym samym będziemy mogli poprawić jakość naszych usług w przyszłości. Stajemy się lepsi każdego dnia z Twoją pomocą i chcemy odpowiadać kompleksowo na potrzeby Klientów i zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa na obiektach oraz realnie pomagać w przestrzeganiu przepisów BHP na budowie.

1 Główny Urząd Statystyczny, Wypadki przy pracy w 2019 r., Warszawa, Gdańsk 2020, dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-i-kwartale-2021-roku-dane-wstepne,3,43.html

2 Ibidem.

3 Główny Urząd Statyczny, Wypadki przy pracy w I kwartale 2021 r. – dane wstępne, Warszawa, Gdańsk 10.06.2021 r., dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-i-kwartale-2021-roku-dane-wstepne,3,43.html

4 Ibidem.

Najnowsze wpisy

ISO 45001 – co musisz wiedzieć?

Doba po ataku: Ewakuacja

Optimus Elona Muska i GPT: Nowi Bogowie czy partnerzy w pracy?

Pracuj więcej niż Ci płacą… chyba, że jest poniedziałek

Pracuj więcej niż Ci za to płacą…

Zamiana PFRON’a na drona

Zostaw nam swój numer telefonu.

Oddzwonimy w ciągu 5 minut.

Dziękujemy.

Wkrótce się z Państwem skontaktujemy.