EE

Ochrona wizyjna – pełna informacja i gwarancja efektu

Blog SGU

Zabezpieczenie PPOŻ – system zabezpieczeń przeciwpożarowych w SGU?

zbezpieczenie ppoż , system zabezpieczeń przeciwpożaorwych

Zabezpieczenie PPOŻ pozwala na uniknięcie poważnych konsekwencji pożaru. Nierzadko pozwala nawet zapobiec jego powstaniu czy też ogranicza rozprzestrzenianie. Jakie przepisy regulują zabezpieczenie przeciwpożarowe? O czym pamiętać? Jaki dodatkowy system zabezpieczeń przeciwpożarowych proponuje SGU? Odpowiadamy.

 

 

Zabezpieczenie PPOŻ, czyli zabezpieczenie przeciwpożarowe

W nocy z 9 na 10 marca doszło do pożaru serwerowni OVH w Strasburgu. Ogień strawił całkowicie jeden z bloków, a drugi poważnie uszkodził. Okazało się, że serwerownie nie spełniały wewnętrznych standardów OVH. Ponadto każdy powinien mieć osobną linię elektryczną, a spalona serwerownia dzieliła sieć z drugą. Błędy przy budowaniu serwerowni nie były jedynym powodem tak dużych strat. Mimo natychmiastowej reakcji strażaków spłonęła jedna serwerownia, a druga została uszkodzona. Dlatego też można odnieść wrażenie, że zawiódł system wczesnej detekcji zagrożeń.

Zabezpieczenie PPOŻ to nie tylko ochrona przed rozprzestrzenianiem się płomieni, ale przede wszystkim zapobieganie pożarom. Szczegółową definicję można znaleźć w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351). Zgodnie z art. 1, ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Co obejmuje zabezpieczenie PPOŻ? Jakie przepisy obowiązują? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

 

Zabezpieczenie PPOŻ – przepisy

Zabezpieczenie przeciwpożarowe ma na celu ochronę przed pożarem, a także wczesne wykrycie zagrożenia. Dzięki niemu można ograniczyć skutki takich zdarzeń, zapewnić bezpieczeństwo ludziom oraz uniknąć dużych strat materialnych. Zabezpieczenie PPOŻ obejmuje takie działania jak:
  • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  • prowadzenie działań ratowniczych.
Są to ogólne sformułowania definiujące cel prowadzonych działań. Wyróżnia się trzy rodzaje budynków, które wpływają na obowiązujące zabezpieczenie PPOŻ: budynki użyteczności publicznej, mieszkalne i zamieszkania zbiorowego – ZL, budynki inwentarskie – IN, obiekty produkcyjno-magazynowe – PM. W zależności od typu budynku zmieniają się również wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wpływają na to takie parametry jak: gęstość obciążenia ogniowego, zagrożenie wybuchem, wysokość, a także powierzchnia. Decydują one o zaklasyfikowaniu budynku do pięciu klas odporności ogniowej. Na tej podstawie określa się wymagania, jakie muszą spełniać budynki. Można jednak zoptymalizować koszty zabezpieczenia PPOŻ poprzez wprowadzenie takich urządzeń jak: samoczynne urządzenia gaśnicze wodne, instalacje oddymiające i odprowadzające ciepło, urządzenia przeciwpożarowe – tryskaczowe.
 

Jakie zastosować zabezpieczenia przeciwpożarowe? Rodzaje

Wyróżnia się przede wszystkim dwa rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych. Czynne polega na wczesnym wykrywaniu sygnałów dotyczących ewentualnego zagrożenia. Dzięki takim zabezpieczeniom można częściowo lub całkowicie usunąć źródło pożaru. Jednocześnie systemy bezpieczeństwa pozwalają w tym przypadku na sygnalizację ostrzegawczą o zagrożeniu oraz przesłanie powiadomienia o zaistniałej sytuacji. Co może stanowić czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe? Rodzaje urządzeń, które klasyfikuje się do tej grupy, to: czujniki dymu, temperatury, kurtyny wodne, systemy oddymiania, klapy dymowe i okna oddymiające, systemy blokad drzwi przeciwpożarowych. Im więcej rozwiązań zostanie zastosowane, tym zabezpieczenia przeciwpożarowe będą efektywniejsze. Warto zwrócić uwagę, że czynne rozwiązania umożliwiają niemal natychmiastową reakcję na zagrożenia. Jeżeli chodzi o bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, nie wymagają aktywacji, a ich celem jest zapobieganie lub spowolnienie rozprzestrzeniania się ognia. Te działania mają pozwolić na bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku ewakuacji oraz ułatwić ugaszenie pożaru. Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się: zabezpieczanie produktów i elementów łatwopalnych, systemy wentylacyjne, ochrona elementów stalowych przed osiągnięciem niebezpiecznych temperatur. Jakie techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego powinieneś zastosować?

 

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego

Jeżeli zastanawiasz się, jakie zastosować zabezpieczenia przeciwpożarowe, rodzaje oraz sytuacje, w których należy je stosować, znajdują się w przepisach. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) określa budynki, w których powinny znajdować się konkretne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, która pojawiają się w rozporządzeniu, to przede wszystkim: stałe urządzenia gaśnicze, systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz gaśnice. Stałe urządzenia gaśnicze, które zawierają zapas środka gaśniczego i są uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, powinny znaleźć się w archiwach, muzeach i zabytkach budowlanych, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne są wymagane z kolei w budynkach służących celom gastronomicznym o liczbie miejsc powyżej 600, budynkach użyteczności publicznej wysokościowych, budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych, a także budynkach handlowych i wystawowych:

  • jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2,
  • wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2.

 

Gdzie powinien pojawić się system sygnalizacji pożarowej?

System sygnalizacji pożarowej, który wykrywa i przekazuje informacje o pożarze, powinien pojawić się między innymi w takich miejscach jak: teatry o liczbie miejsc powyżej 300, kinach o liczbie miejsc powyżej 600, salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500, szpitalach o liczbie łóżek powyżej 200, szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100, budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, bibliotekach, stacjach metra i kolei podziemnych, archiwach, muzeach i zabytkach budowlanych, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych.
 

Gdzie powinny pojawiać się dźwiękowe systemy ostrzegawcze?

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są z kolei wymagane w przypadku: sal widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500, kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600, szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200, budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200, stacjach metra i stacjach kolei podziemnych, dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób, a także budynkach handlowych i wystawowych:

  • jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2,
  • wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2.

Należy zaznaczyć, że w przypadku wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze można skorzystać ze zwolnienia z dodatkowego systemu sygnalizacji pożarowej. Jednocześnie wszystkie obiekty muszą być wyposażone w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm. Te urządzenia powinny znajdować się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach.

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budowlane

Jako zabezpieczenia przeciwpożarowe można sklasyfikować również określone rozwiązania budowlane, których zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru. Wśród nich można wymienić między innymi: stosowanie niepalnych materiałów budowlanych, zabezpieczenia konstrukcji, stosowanie drzwi przeciwpożarowych, uszczelnianie wentylacji. Te elementy również mają wpływ na poziom zabezpieczeń PPOŻ. Jak w takich działaniach może pomóc SGU? Jak wesprzemy Twój system zabezpieczeń przeciwpożarowych?

 

System zabezpieczeń przeciwpożarowych a technologie SGU

Jeżeli chcesz usprawnić swój system zabezpieczeń przeciwpożarowych, możemy Ci w tym pomóc. Oferujemy swoim klientom dwa systemy, nad którymi czuwają wyspecjalizowani Operatorzy SGU. VIKI, czyli Video Interactive Kinetic Intelligence, umożliwia analizę obrazu z kamer. Dzięki temu Operator jest w stanie dostrzec nieprawidłowości, powstające zagrożenia, niepożądane zdarzenia i zachowania czy brak przestrzegania zasad BHP.

Te wszystkie elementy mogą zwiększać ryzyko związane z wybuchem pożaru. Wiele zależy tak naprawdę od sytuacji, dlatego warto mieć ją zawsze pod kontrolą. Drugim systemem jest SOVA, czyli System Ochrony Video Audio. Dzięki niemu zyskujesz całodobową kontrolę nad chronionym obszarem. Dodatkowo Operator wydaje osobiście komunikat głosowy w przypadku sytuacji możliwego zagrożenia. Może to być na przykład ostrzeżenie o zadymieniu czy pożarze, wezwanie do ewakuacji itd.

Ponadto uaktywnia się głośny system alarmowy. Operator odpowiada również za wezwanie pomocy w czasie rzeczywistym, natychmiast po zauważeniu zagrożenia. Co ważne, w SGU oferujemy również kamery termowizyjne. Zapewniają pomiar temperatury w całym obrazie z urządzenia. Dzięki temu technologia SGU może wzmocnić Twój system zabezpieczeń przeciwpożarowych!

Sprawdź więcej informacji na temat oferty: SGU – monitoring wizyjny!

 

Wypróbuj zabezpieczenia PPOŻ – Katowice z SGU

Pomożemy Ci usprawnić zabezpieczenia PPOŻ – Katowice i Śląsk. Dzięki nim wzmocnisz ochronę mienia i zdrowia ludzi. Jeżeli nie masz pewności, czy to rozwiązanie jest tym, czego szukasz, możesz je przetestować. Możesz skorzystać z naszych usług w pełnym zakresie przez 30 dni za kwotę 1 PLN. W tym czasie zagwarantujemy Ci dokładnie taką ochronę jak w przypadku stałych klientów. Po 30 dniach podejmujesz decyzję o przedłużeniu umowy lub rezygnacji z usług. Jedyne, czego od Ciebie oczekujemy w przypadku odmowy kontynuowania współpracy, jest wypełnienie formularza Exit Interview. Dzięki temu będziemy w stanie poprawić jakość naszych usług!

Skontaktuj się z nami!

Najnowsze wpisy

ISO 45001 – co musisz wiedzieć?

Doba po ataku: Ewakuacja

Optimus Elona Muska i GPT: Nowi Bogowie czy partnerzy w pracy?

Pracuj więcej niż Ci płacą… chyba, że jest poniedziałek

Pracuj więcej niż Ci za to płacą…

Zamiana PFRON’a na drona

Zostaw nam swój numer telefonu.

Oddzwonimy w ciągu 5 minut.

Dziękujemy.

Wkrótce się z Państwem skontaktujemy.