EE

Ochrona wizyjna – pełna informacja i gwarancja efektu

Blog SGU

Nadzór i bezpieczeństwo inwestycji przewoźników torowych

bezpieczeństwo inwestycji przewoźników torowych, nadzór inwestycji przewoźników torowych

Inwestycje kolejowe mają swoją specyfikę, w znacznej większości prowadzone są na czynnych liniach z zachowaniem ciągłości ruchu pociągów, dlatego w ich przypadku obowiązują bardziej rygorystyczne zasady dotyczące zabezpieczeń niż na innych budowach.

W trakcie prac torowych i prowadzonych na obiektach w pobliżu torów należy zawsze zachować maksymalną dbałość o przestrzeganie ogólnych przepisów BHP oraz specjalnych instrukcji zarządców infrastruktury kolejowej. Bardzo ważne jest właściwe zabezpieczenie terenu budowy, ciągów komunikacyjnych, a także miejsca przechowywania materiałów i narzędzi. 

Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo inwestycji przewoźników torowych!

Przeczytanie tego artykułu pomoże zrozumieć Ci lepiej:

  • Jakie zagrożenia pojawiają się podczas prac na torach kolejowych?
  • Jak poradzić sobie z ochroną przed tymi zagrożeniami?
  • Jak działa system nadzoru wizyjnego SGU?
  • Dlaczego warto wybrać systemy VIKI i SOVA?

.

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi podczas prac na torach linii kolejowych

Szczególnie duży nacisk należy kłaść na bezpieczeństwo pracujących ludzi, którzy na torach są nieustannie narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia. Pracownikom torowym grozi przede wszystkim potrącenie lub przejechanie przez przejeżdżający sąsiednim torem pociąg.
Należy jednak pamiętać, że praca maszyn w skrajni czynnego toru, transport materiałów pojazdami na przejazdach kolejowych oraz równolegle do czynnych torów stwarza wiele zagrożeń zderzeniami pojazdów kolejowych z drogowymi, lecz także samego wykolejenia pociągów.

Nie zawsze występują warunki do wyłączenia ruchu pociągów na odcinku linii kolejowej, na którym prowadzone są prace remontowe lub budowlane. Składy zwalniają swój bieg w tych miejscach, jednak niektóre z nich mijają pracujące ekipy z prędkością 100 km/h.

Oprócz niebezpieczeństwa wpadnięcia pod poruszający się pojazd szynowy, ludziom pracującym na torze grozi porażenie prądem elektrycznym. Na terenach kolejowych występuje duże niebezpieczeństwo kontaktu z przewodem trakcyjnym, który przewodzi prąd stały o napięciu 3,3 kV. W przypadku przepływu prądu o takich parametrach przez ludzkie ciało, szanse człowieka na przeżycie maleją z każdą minutą.  Jak zapewniamy bezpieczeństwo inwestycji przewoźników torowych?

Jak SGU zapewnia bezpieczeństwo inwestycji przewoźników torowych?

W obu przypadkach zaprezentowanych powyżej życie ludzkie zależy od natychmiastowej reakcji na zdarzenie, ale najlepiej postarać się, aby niebezpieczna sytuacja nie zaistniała. Może tu pomóc oferowany przez nas monitoring wizyjny systemu SOVA. Posiada on właściwości, które pozwalają na błyskawiczne wykrycie sytuacji potencjalnie wypadkowej.

W zakres możliwości SOVY wchodzi wykrywanie ludzi oraz maszyn poruszających się w chronionym obszarze, w którym występuje podwyższone zagrożenie niebezpiecznym zdarzeniem. Możliwe jest także skierowanie SOVY do rozpoznawania niebezpiecznych zachowań człowieka, które mogą zakończyć się wypadkiem.

Może to być na przykład nieostrożne postępowanie w strefie niebezpiecznej linii elektroenergetycznych. System zdalnie powiadamia o wykrytym niebezpieczeństwie operatora SGU, który za pośrednictwem komunikatu głosowego może ostrzec zagrożonego pracownika lub powiadomić osoby nadzorujące prace.

Straty w mieniu na kolei spowodowane słabym zabezpieczeniem placu budowy

Nietrudno zgadnąć, że budowa albo remont linii kolejowej na odcinku o długości kilku kilometrów lub dłuższym to bardzo trudny do ochrony teren. Często przecież prace odbywają się na obszarach niezabudowanych, leśnych, z dala od siedzib ludzkich. Jak więc zabezpieczyć tego typu miejsce, żeby utrudnić życie złodziejom i wandalom? Ktoś może powiedzieć, że wystarczy zatrudnić stróża i zainstalować kamery.

Niestety, w przypadku specyficznych prac na kolei może nie być to wystarczające, na co wskazuje duża liczba kradzieży i zniszczeń, które nieustannie odnotowują inwestorzy i organa ścigania. Znikanie materiałów oraz wyposażenia firm pracujących w ramach inwestycji na kolei jest wręcz plagą, a wspomniany dozorca lub zainstalowany zwykły monitoring wideo to o wiele za mało. Zatrudniony ochroniarz często ulega zastraszeniu przez przestępców, a zainstalowane tradycyjne systemy nadzoru są uszkadzane. Złodzieje bez przeszkód przystępują do działania, a inwestor liczy straty, które nierzadko osiągają poziom setek tysięcy złotych. Z powodu kradzieży materiałów Wykonawcy inwestycji doznają opóźnień w harmonogramach budów, które w związku ze ściśle określonymi czasowo zamknięciami linii kolejowych są bardzo trudne do nadrobienia.

Jak SGU może pomóc zminimalizować ryzyko kradzieży i zniszczeń na kolejowym placu budowy?

Podczas ochrony inwestycji kolejowych pojawia się wiele trudności, na przykład: jak zasilić kamery przy oczywistym braku zasilania w lesie i na wyłączonych odcinkach linii kolejowych, jak zorganizować ogrodzenie lub jak logistycznie podejść do ciągłej zmiany lokalizacji. System Ochrony Video Audio SOVA jest mobilny oraz samowystarczalny, zasilany w 100% z OZE.

SGU faktycznie i kompleksowo realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa pracy i biznesu. Przyjmujemy wyzwania i realizujemy ochronę trudnych terenów, biorąc pełną odpowiedzialność za powierzone mienie. W przypadku przestępstw, interwencja systemu SOVA wygląda bardzo podobnie, do tej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

System dostarczany przez SGU jest w stanie wykryć z wyprzedzeniem możliwość penetracji przez intruzów terenu inwestycji. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu kamer termowizyjnych oraz sztucznej inteligencji VIKI.

Więcej informacji na temat dostępnych systemów znajdziesz w ofercie: Monitoring wizyjny.

 

Bezpieczeństwo inwestycji przewoźników torowych z SGU

Ponadto znajduje tu zastosowanie bezprzewodowa łączność LTE/5G, a w skrajnych warunkach: łączność satelitarna typu STARLINK, co pozwala na transmisję obrazów o dużej rozdzielczości niemal bez opóźnień. Także przesyłanie głosu odbywa się prędkością wymaganą dla reakcji na zdarzenie w czasie rzeczywistym.

W przypadku wykrycia zagrożenia kradzieżą lub powstania zniszczeń nasz system wysyła zarejestrowane dane do Centrum Operacyjnego SGU, gdzie są poddawane analizie przez operatora. W zależności od uzyskanych informacji operator podejmuje decyzję o zastosowaniu środków zaradczych.

Może to być komunikat głosowy z informacją, że dane osoby są obserwowane i nie powinny wkraczać w teren budowy. Taki komunikat zawiera także ostrzeżenie o możliwej interwencji ochrony fizycznej lub innych służb. Jednocześnie Centrum Operacyjne może skierować na miejsce grupę interwencyjną albo powiadomić SOK i Policję.

Z naszego doświadczenia jasno wynika, że praktycznie w każdym przypadku, gdy przestępcy pojawiali się w pobliżu chronionego przez nas terenu, odstępowali oni od swych zamiarów po usłyszeniu wezwania głosowego. Prewencja ponad interwencję!

Najnowsze wpisy

Ochrona w praktyce: Wnioski z badań rynkowych

ISO 45001 – co musisz wiedzieć?

Doba po ataku: Ewakuacja

Optimus Elona Muska i GPT: Nowi Bogowie czy partnerzy w pracy?

Pracuj więcej niż Ci płacą… chyba, że jest poniedziałek

Pracuj więcej niż Ci za to płacą…

Zostaw nam swój numer telefonu.

Oddzwonimy w ciągu 5 minut.

Dziękujemy.

Wkrótce się z Państwem skontaktujemy.