Aktualności

Ochrona życia na placu budowy – jak zapobiegać zagrożeniom na budowie?

ochrona życia na placu budowy

6 listopada 2019 roku. Godzina 18:21. Terminy zbliżają się do końca. Dlatego praca do późnych godzin wieczornych nie jest niczym zaskakującym. Wiąże się jednak z pewnymi niebezpieczeństwami. Na zewnątrz panuje mrok. Operator walca popełnia błąd i spada z nasypu. Powstaje realne zagrożenie życia, a wokół nie ma nikogo, kto mógłby pomóc. Czy można było uniknąć tej sytuacji? Dlaczego w takich przypadkach liczy się szybka reakcja? 

 

Ochrona życia na placu budowy a prawo

Ochrona życia na placu budowy jest szczególnie ważna ze względu na duże ryzyko wystąpienia wielu zagrożeń. Wiążą się one nierzadko z obsługą maszyn, pracą na wysokościach, stycznością z niebezpiecznymi substancjami czy też materiałami zagrażającymi bezpieczeństwu. Nie zapominajmy również o zdarzeniach losowych, które mają istotny wpływ nie tylko na przebieg budowy, ale również bezpieczeństwo pracowników budowy. Dlatego też ochrona życia na placu budowy znajduje swoje miejsce również w aktach prawnych. Gdzie znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa osób wykonujących prace budowlane? Pojawiają się one przede wszystkim w trzech aktach prawnych i dotyczą nie tylko samych pracowników budowy, ale również obowiązków pracodawcy oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim. Poniżej znajdują się najważniejsze akty prawne regulujące te kwestie:
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

 

Dlaczego skuteczne zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom jest ważne?

W powyższych aktach prawnych znajdują się informacje dotyczące zasad, które muszą przestrzegać nie tylko właściciele firm, kierownicy budowy, ale także sami pracownicy. Niestety, ludzie popełniają często błędy. Pracownicy nie zawsze stosują się do zasad bezpieczeństwa. To wszystko może nieść ze sobą dramatyczne konsekwencje. Jak tego uniknąć? Rozwiązaniem może być dodatkowa ochrona, która wydaje się nierzadko zbędna z perspektywy kierowników budowy i właścicieli firm zapewniających wszystkie obowiązkowe zabezpieczenia. BŁĄD. Dlaczego?

Świadomość pracowników dotycząca ryzyka wystąpienia zagrożeń czy też obowiązujących zasad nie wystarczy. Nie można mieć pewności, że świadoma osoba pracująca na budowie będzie przestrzegała tego, co nakazuje prawo i zasady BHP. Potwierdzeniem tych stwierdzeń są statystyki zebrane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Według nich, Budownictwo jest sektorem gospodarki, który znajduje się na 3 miejscu pod względem liczby występujących wypadków podczas pracy.

Spójrzmy na szczegółowe dane:

  • w 2018 roku odnotowano 5247 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy1,
  • w 2019 roku liczba ta zmalała do 4743 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy2,
  • I kwartał 2021 roku to 572 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy3.
 

Dlaczego pojawiła się taka różnica pomiędzy zdarzeniami w poprzednich latach, a w I kwartale 2021 roku? Głównym powodem rozbieżności jest okres, za jaki odnotowane są dane liczbowe. Ponadto największy sezon prac budowlanych rozpoczyna się tak naprawdę w II kwartale.

Dlatego też szczegółowe dane poznamy dopiero na początku 2022 roku. Mimo to występowanie wypadków i osób w nich poszkodowanych jest druzgocąca. Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom oraz możliwość udzielenia szybkiej pomocy okazują się więc niezbędne.

Warto zwrócić uwagę również na statystyki dotyczące śmiertelności wypadków. Według statystyk opublikowanych przez Główny Urząd Statystycznych, w 2020 roku doszło do 39 wypadków śmiertelnych4. Jest to o 11,3% mniej niż w 2019 roku. Bez wątpienia wynika to z coraz większej świadomości i odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo.

 

Jak zapobiegać zagrożeniom na budowie?

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak zapobiegać zagrożeniom na budowie, może wydawać się trudne. W SGU mamy na to jednak rozwiązanie. Jest nim połączenie systemów VIKI i SOVA oraz wyjątkowego zespołu specjalistów SGU. Dzięki temu możesz szybko reagować na nieprawidłowości pojawiające się w pracy pracowników, a także wezwać pomoc w przypadku zagrożenia życia. Jak to możliwe?

Sprawdź ofertę Bezpieczna Budowa SGU, czyli SOVA i VIKI!

Systemy VIKI i SOVA to niezawodne połączenie, dzięki któremu możesz zapewnić swoim pracownikom odpowiednie bezpieczeństwo. Na czym polegają te rozwiązania? System VIKI, czyli Video Interactive Kinetic Intelligence odpowiada przede wszystkim za analizowanie obrazu z kamer. Dzięki temu we współpracy z Operatorem jest w stanie wychwycić ewentualne nieprawidłowości w stosowaniu się do zasad BHP.

SOVA – System Ochrony Video Audio – odpowiada za ochronę określonego przez zleceniodawcę obszaru. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zastąpić kilka urządzeń jednym i nadal mieć pełną kontrolę nad placem budowy. Wykwalifikowani Operatorzy czuwają nad tym, by w odpowiednim momencie wydać ostrzeżenie lub komunikat głosowy nakazujący stosowanie się do zasad BHP.

Jeżeli pojawia się sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia, Operatorzy są w stanie szybko zareagować i wezwać pomoc.

Wróćmy do sytuacji, o której wspomnieliśmy we wstępie.

6 listopada 2019 roku. Godzina 18:21. Terminy zbliżają się do końca. Dlatego praca do późnych godzin wieczornych nie jest niczym zaskakującym. Wiąże się jednak z pewnymi niebezpieczeństwami. Na zewnątrz panuje mrok. Operator walca popełnia błąd i spada z nasypu. Powstaje realne zagrożenie życia…

Wykwalifikowany Operator SGU czuwa nad bezpieczeństwem i od razu wzywa pomoc. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć dramatycznych konsekwencji, a pracownik nie będzie pozostawiony sam sobie w sytuacji zagrożenia życia. Nasz Operator powiadomił służby w czasie rzeczywistym o sytuacji zagrożenia życia. Dzięki temu pracownik został przetransportowany do szpitala niemal natychmiast.

 

Zapobieganie wypadkom na budowie z SGU – wypróbuj i zdecyduj!

Teraz już wiesz, jak zapobiegać zagrożeniom na budowie. Jeżeli masz jednak wątpliwość, czy to rozwiązanie spełnia Twoje oczekiwania, możesz wypróbować nasze usługi przez 30 dni za opłatą wynoszącą zaledwie 1 zł. Kiedy postanowisz zrezygnować, poprosimy Cię tylko o wypełnienie krótkiego formularza Exit Interview. Dzięki temu dowiemy się, dlaczego zapobieganie wypadkom na budowie z SGU nie spełnia Twoich oczekiwań, a tym samym będziemy mogli poprawić jakość naszych usług w przyszłości. Stajemy się lepsi każdego dnia z Twoją pomocą i chcemy odpowiadać kompleksowo na potrzeby Klientów.

Skontaktuj się z nami!

1 Główny Urząd Statystyczny, Wypadki przy pracy w 2019 r., Warszawa, Gdańsk 2020, dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-i-kwartale-2021-roku-dane-wstepne,3,43.html

2 Ibidem.

3 Główny Urząd Statyczny, Wypadki przy pracy w I kwartale 2021 r. – dane wstępne, Warszawa, Gdańsk 10.06.2021 r., dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-i-kwartale-2021-roku-dane-wstepne,3,43.html

4 Ibidem.

Najnowsze aktualności

Czy da się zapobiec niebezpiecznym sytuacjom dzięki odpowiedniej ochronie? Czyli… historia “o krok od tragedii” jednego z pracowników budowy

Czy wiesz, że Twoja agencja ochrony może nie pokryć powstałych szkód?!

Złudna ochrona na placu budowy – wszystko czego NIE WIESZ.

kradzieże towarów z transportów kolejowych

Uwaga na kradzieże towarów z transportów kolejowych! Jest bezpieczniej, ale czy na pewno?

systemy alarmowe

Skuteczna ochrona placu budowy – systemy alarmowe jej nie gwarantują!

współpraca z sgu

QA: Współpraca z SGU – wszystko, co musisz wiedzieć