Aktualności

Nadzór BHP na budowie – dlaczego jest
tak ważny?

BHP

24 czerwca 2017 roku. Godzina 17.52. Standardowy dzień w pracy. Czas na tankowanie pojazdu. Zbliża się koniec pracy. Współpraca popłaca, ale czy zawsze? Dwóch pracowników tankuje samochód ciężarowy. Jeden wlewa paliwo, a drugi… pali papierosa. Krok od nieszczęścia. Czy można go uniknąć? Kontrola BHP na budowie lub w innym miejscu pracy to rozwiązanie, które pozwoli Ci na działanie prewencyjne. Na czym polega nadzór BHP na budowie z SGU?

 

Nadzór BHP na budowie – rozporządzenie

Każdy człowiek popełnia błędy, ale niektóre mogą mieć wysoką cenę. Czasami jest nią nawet ludzkie życie lub zdrowie. Jeżeli chcesz tego uniknąć, powinieneś zadbać o nadzór BHP na budowie. Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) wskazuje jasno obowiązujące zasady. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy na budowie spoczywa na kierowniku robót oraz mistrzu budowlanym.

W zależności od zakresu wykonywanych robót należy przestrzegać konkretnych zasad. Wśród nich pojawia się między innymi obowiązek:

 • noszenia kasku przez każdą osobę obecną na placu budowy (§ 4 ust. 1 i 2),
 • zapewnienia oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność w przypadku zmroku (§ 123 ust. 1),
 • stosowania środków ochrony zbiorowej oraz używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej (§ 6 ust. 2).

We wstępie przytoczyliśmy sytuację związaną z paleniem papierosów. Dlatego też warto zwrócić uwagę na przepisy BHP na placu budowy dotyczące tej konkretnej czynności. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo BHP na budowie, rozporządzenie podkreśla również zakaz palenia tytoniu oraz zbliżania się osób do otwartych źródeł ognia w ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalników (§ 47 ust. 4).

Dodatkowo zabrania się palenia tytoniu w obszarze, w którym znajduje się, jest przechowywany lub przemieszczany materiał niebezpieczny. Paliwo zalicza się do odczynników I klasy zagrożenia pożarowego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na § 36 rozporządzenia, który zezwala na palenie tytoniu wyłącznie na otwartej przestrzeni lub specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu. Można liczyć na rozsądek pracowników, ale jak widać, nadzór BHP na budowie okazuje się niezbędny.

 

Jakie pojawiają się zagrożenia na budowie?

Zasady BHP na budowie oraz ich przestrzeganie są kluczowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli kierownik nie dopilnuje, aby pracownicy stosowali się do przepisów, pojawiają się problemy. Zagrożenia na budowie pojawiają się niemal na każdym kroku. W zależności od poziomu narażenia pracowników dzieli się je na dwa typy: niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe.

Zagrożenia na budowie klasyfikowane jako niebezpieczne wiążą się z:

 • ruchomymi elementami,
 • przemieszczającymi się środkami transportu,
 • ostrymi, wystającymi i chropowatymi elementami,
 • nierównymi powierzchniami,
 • spadającymi elementami,
 • ograniczonymi przestrzeniami,
 • położeniem stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża,
 • płynami pod ciśnieniem,
 • gorącymi powierzchniami,
 • żrącymi substancjami.

Zabezpieczenia BHP na budowie muszą uwzględniać również czynniki szkodliwe dla zdrowia. Wśród nich pojawiają się takie zagrożenia jak:

 • czynniki fizyczne na przykład: hałas, promieniowanie cieplne, nieodpowiednie oświetlenie,
 • czynniki chemiczne na przykład: drażniące, uczulające, rakotwórcze,
 • czynniki biologiczne na przykład: substancje przedostające się na ciało podczas robót ziemnych.

Zagrożenia na budowie mogą wiązać się również z czynnikami uciążliwymi między innymi: wymuszoną pozycją ciała, stresem, nadmiernym obciążeniem.

 

Dlaczego tak ważne są zabezpieczenia BHP na budowie?

Bezpieczeństwo pracy na budowie wymaga stosowania szeregu przepisów. Niektórzy twierdzą, że utrudniają one jedynie życie. Prawda jest jednak inna. Zabezpieczenia BHP na budowie pomogą Ci przede wszystkim uniknąć zagrożeń związanych z ciężkim sprzętem, warunkami atmosferycznymi, pracą na wysokościach, wystającymi i poruszającymi się elementami, pracą w pobliżu instalacji elektrycznych.

Zabezpieczenia BHP na budowie pomogą Ci zredukować ryzyko występowania niebezpiecznych wypadków. Niektórych sytuacji nie da się jednak przewidzieć, a pracownicy budowy nie przestrzegają czasami jasno określonych zasad. Instrukcja BHP może nie wystarczyć. Dlatego też należy zadbać również o nadzór BHP na budowie. W naszej ofercie możesz znaleźć rozwiązanie, które pozwoli Ci zadbać odpowiednio o pracowników.

 

Nadzór BHP na budowie z SGU

Jeżeli tradycyjny nadzór i kontrola BHP na budowie, okazuje się niewystarczająca, możesz skorzystać z usługi stworzonej przez SGU. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku połączenie inteligentnych systemów oraz pierwiastka ludzkiego. Dzięki temu zadbasz o faktyczne bezpieczeństwo pracy na budowie. W SGU wprowadzamy nowatorskie rozwiązania umożliwiające kompleksowy nadzór BHP na budowie.

Sprawdź szczegóły oferty Bezpieczna Budowa SGU!

Wprowadzamy dwa systemy inteligentnego nadzoru, które współpracują z naszymi operatorami. System VIKI – Video Interactive Kinetic Intelligence, odpowiada za analizę obrazu z kamer oraz wychwytywanie nieprawidłowości. SOVA, czyli System Ochrony Video Audio, odpowiada za całodobowy nadzór BHP na budowie za pomocą śledzenia obrazu. Wystarczy jedno urządzenie IoT, by zapewnić bezpieczeństwo.

Jeżeli pojawi się sytuacja zagrożenia, nasz operator wydaje komunikat nakazujący zaprzestanie działań rodzących realne zagrożenie. Gdy to działanie się nie powiedzie, niezwłocznie informujemy wskazane wcześniej osoby ze strony Klienta, zabezpieczamy materiał video oraz w kilka minut udostępniamy go na urządzenia mobilne osób odpowiedzialnych za nadzór BHP na budowie po stronie Klienta.

 

Zapewnij bezpieczeństwo pracy na budowie z SGU

Bezpieczeństwo pracy na budowie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala również na ochronę zdrowia i życia pracowników. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. 24 czerwca 2017 roku. Godzina 17.52. Standardowy dzień w pracy. Czas na tankowanie pojazdu. Zbliża się koniec pracy. Współpraca popłaca, ale czy zawsze?

Dwóch pracowników tankuje samochód ciężarowy. Jeden wlewa paliwo, a drugi… pali papierosa. Nasz operator zauważa niebezpieczeństwo i za pomocą komunikatu nakazującego zgaszenie papierosa i stosowanie się do zasady BHP na budowie.

Tak niewiele trzeba, by uniknąć ogromnej tragedii. Jeżeli nadal nie wiesz, czy jest to dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie, skontaktuj się z nami – pomożemy w zakresie bezpieczeństwa pracy i biznesu.

Skontaktuj się z nami!

Najnowsze aktualności

Czy da się zapobiec niebezpiecznym sytuacjom dzięki odpowiedniej ochronie? Czyli… historia “o krok od tragedii” jednego z pracowników budowy

Czy wiesz, że Twoja agencja ochrony może nie pokryć powstałych szkód?!

Złudna ochrona na placu budowy – wszystko czego NIE WIESZ.

kradzieże towarów z transportów kolejowych

Uwaga na kradzieże towarów z transportów kolejowych! Jest bezpieczniej, ale czy na pewno?

systemy alarmowe

Skuteczna ochrona placu budowy – systemy alarmowe jej nie gwarantują!

współpraca z sgu

QA: Współpraca z SGU – wszystko, co musisz wiedzieć