Bezpieczna Budowa SGU

System nadzoru SOVA i VIKI – sztuczna inteligencja

Pomagamy zapobiegać wypadkom i niebezpiecznym zdarzeniom na budowie oraz wspieramy firmy w kontroli przebiegu realizacji inwestycji. System nadzoru wizyjnego SOVA zapewnia realne bezpieczeństwo pracy i biznesu – dzięki wsparciu sztucznej inteligencji VIKI (Video Interactive Kinetic Intelligence).

Na czym polega Bezpieczna Budowa SGU z systemami SOVA i VIKI?

System VIKI analizuje obraz z kamer i automatycznie wychwytuje nieprawidłowości w stosowaniu się do zasad BHP przez pracowników. Dzięki temu operator systemu może natychmiast zareagować, wydając komunikat głosowy i przekazać informację o zdarzeniu do działu BHP firmy.

Raz w miesiącu analizujemy nagrania i dostarczamy architekturę informacji w postaci raportu zawierającego interesujące Cię dane. Są to przede wszystkim: czas pracy pracowników, stosowanie się do zasad BHP czy liczba działań prewencyjnych i interwencyjnych na chronionym terenie.

Nowoczesny system ochrony Asset Management

System ochrony Asset Management jest skierowany do branży budowlanej, a także wszelkich innych obszarów działalności, gdzie wymagana jest ochrona posiadanych maszyn, urządzeń i ciężkiego sprzętu czy innego rodzaju pojazdów. Oferujemy specjalistyczne i jednocześnie uniwersalne rozwiązanie, które może być również wykorzystywane przez branże usługowe.

System nadzoru SOVA i VIKI prowadząc stały monitoring, nadzoruje sprzęt pod kątem uszkodzeń i kradzieży, zwiększa bezpieczeństwo na placach budowy, optymalizuje czas pracy maszyn oraz określa jej dokładną lokalizację. To wszystko to odbywa się w czasie rzeczywistym.

bhp
ochrona budowy
termowizja

System nadzoru SOVA i VIKI
– sztuczna inteligencja

Pełna kontrola i wyższy poziom zabezpieczeń

Prewencja

Zapobieganie niebezpiecznym wydarzeniom na nadzorowanym terenie oraz utracie mienia firmy. System pozwala na działania prewencyjne, automatycznie wychwytując nieprawidłowości w czasie rzeczywistym.

Kontrola

System nadzoru wraz ze sztuczną inteligencją zapewnia stały nadzór nad czasem pracy pracowników czy stosowaniem się do zasad BHP. VIKI na bieżąco analizuje obraz z kamer i natychmiast reaguje na nieprawidłowości.

Analiza i raporty

Centrum Operacyjne SGU analizuje nagrania pod różnym kątem, w zależności od zapotrzebowania. Na ich podstawie tworzymy dedykowaną architekturę informacji zawierającą raporty dotyczące czasu pracy pracowników czy stosowania zasad BHP na terenie budowy.

Zainteresowany?

skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty